00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011

Genel Bilgiler

Anasayfa

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

             Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuz, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde yer almaktadır.

            Yüksekokulumuz,  Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde özel yetenek sınavı ile 40 öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.

            Beden Eğitimi ve Spor ABD' mız, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD ile ortak Lisans Üstü programlar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15/08/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Yüksek Lisans ve Doktora programına öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.

         Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile açılmış olup, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.

            Spor Yöneticiliği Bölümü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile  kurulmuş, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlanılacaktır.

             Yüksekokulumuzda 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi 2 Araştırma Görevlisi, 1 Okutman ve 3 İdari Personel görev yapmaktadır. Yüksekokulumuzun akademik ve idari personel sayısının yeterli seviyeye ulaştırılması hususunda çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Yüksekokul binamızın projelendirilmesi yapılmış olup 2015 yılı içerisinde inşaatına başlanılacaktır.

             Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir.

Duyurular

Tüm Duyurular

Haberler \ Etkinlikler

Tüm Haberler

×